Board BLE Module CMSIS-DAP

: 3

: Còn hàng

: VNG

: 1 tháng

: 5 7

Giúp cho việc nạp code vào BLE module dễ dàng hơn

: 259,000 đ
- +

Mô tả sản phẩm

Board này hổ trợ CMSIS-DAP (chuẩn mới của ARM) đưa ra nhằm phục vụ cho việc download và debug firmware cho các MCU ARM Cortex-M0, M3, M4. Với BLE Module CMSIS-DAP bạn sẽ nạp code vào board BLE Module thật dễ dàng chỉ bằng cách kéo và thả file compiler thông qua kết nối USB (Drag-n-drop programming).

Mục đích:

Giúp cho việc nạp code vào BLE module dễ dàng hơn những công cụ khác

Đặc tính kỹ thuật nổi bật:

BLE Module CMSIS-DAP sử dụng chip LPC11U35FHI33 hỗ trợ các giao tiếp:
- Giao tiếp CMSIS DAP
- Dùng để nạp code dễ dàng thông qua việc kéo thả file hex
- Giao tiếp UART to SERIAL:
- Hỗ trợ flash ROM trực tiếp từ Arduino IDE